THE PROJECT ON ENHANCED SUPPORT TO REFUGEES AFFECTED BY THE SYRIAN AND IRAQI CRISES IN TURKEY

“The Project on Enhanced Support to Refugees Affected by the Syrian and Iraqi Crises in Turkey” began in December 2017 with the cooperation of the Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants (ASAM) and Refugee Support Center (RSC) through the financial support of the European Union. The project that will continue for 24 months aims to improve the protection and social cohesion of refugees affected by the Syrian and Iraqi crises through its offices located in Düzce, Karabük, Kırıkkale, Ordu, Sakarya and Yalova. Mobile Counselling Teams have also been formed and reaching refugees in 29 provinces has been targeted. Within this scope, by means of counselling, referrals and social cohesion activities performed by mobile teams, it is aimed to increase the engagement of Iraqi refugees, in particular, in social life, improve access to rights and services and develop the communication between refugees and the host community. Staff of ASAM and RSC provide support in regards to rights and obligations, basic health services, social cohesion activities, awareness raising activities and improving life skills. It is also aimed to contribute to improving local and national protection mechanisms through trainings and workshops to be organized by media and municipality representatives. Strengthening capacities of local authorities allocated for refugees and developing social cohesion initiatives is another objective of the project.

24 ay boyunca devam edecek proje, Düzce, Karabük, Kırıkkale, Ordu, Sakarya ve Yalova’daki ofisler aracılığıyla Suriye ve Irak krizinden etkilenmiş mültecilerin korunmasını ve sosyal uyumunu geliştirmeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda Mobil Danışmanlık Ekipleri kurulmuş ve toplamda 29 ildeki mültecilere ulaşmak hedeflenmiştir.

Bu kapsamda, ofisler ve mobil ekiplerce sağlanan danışmanlıklar, yönlendirmeler, sosyal uyum çalışmalarıyla özellikle Iraklı mültecilerin sosyal yaşama katılımının artması, hak ve hizmetlere ulaşımın geliştirilmesi ve ev sahibi toplulukla arasındaki iletişimin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

SGDD ve MUDEM çalışanları mültecilere, hak ve yükümlülükler, temel sağlık hizmetleri, sosyal uyum faaliyetleri, farkındalık arttırma çalışmaları ve yaşam becerilerini geliştirme konularında destek sağlamaktadır.

Projede ayrıca, medya ve belediye çalışanları ile birlikte düzenlenecek eğitimler ve çalıştaylar aracılığıyla yerel ve ulusal koruma mekanizmalarının güçlendirilmesine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Ayrıca yerel yönetimlerin mülteciler için ayırdıkları kapasitelerin ve sosyal uyuma sağladıkları katkının geliştirilmesine destek olmak da projenin bir diğer amacıdır.

Adress

Aşağı Dikmen Mah. Galip Erdem Cad. No:42
Çankaya / Ankara

Association for Solidarity with Asylum Seekers and Migrants - All rights reserved.

en_USEnglish
tr_TRTurkish en_USEnglish